ผู้บริหาร

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองผือ
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/04/2011
ปรับปรุง 02/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 326679
Page Views 430386
บทความ/เรื่องสั้น
การจัดการความรู้
นวัตกรรม-best practice
BEST PRACTICE
เรียงถ้อยร้อยคำ/บทกวี
ผลงานการประพันธ์
ประวัติโรงเรียน
บ้านเล็กในป่าใหญ่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชหนองผือ

   ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

๑. จัดระบบโรงเรียน

ให้น่าอยู่ น่าเรียน

๒. จัดระบบงานครู

 บทบาท หน้าที่ เต็มที่ เต็มเวลา

๓. จัดระบบการเรียนการสอน

 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. จัดระบบกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรมด้วยดนตรี กีฬาพื้นบ้าน

เพลง คุณธรรมหนองผือ

จังหวะ บีกิน

พวกเราโรงเรียนบ้านหนองผือ 

เรายึดถิอปฏิบัติคุณธรรม

แปดประการพื้นฐานมาน้อมนำ            

เกิดสุขล้ำกำลังใจใฝ่ทำดี

ซื่อสัตย์กตัญญูต้องรู้ก่อน

อย่าแง่งอนต้องสุภาพและสามัคคี

ต้องมีน้ำใจวินัยเน้นเป็นศักดิ์ศรี

เพิ่มคุณค่าให้ชีวีมิเสื่อมคลาย

พวกเราโรงเรียนบ้านหนองผือ

ความสะอาดต้องเลื่องลือมิสูญหาย

ประหยัดช่วยด้วยพอเพียงหล่อเลี้ยงกาย

คือเป้าหมายปฏิบัติธรรมแปดประการ

 

ประพันธ์โดย ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เว็บไซต์น่าสนใจ

ความเคลื่อนไหวการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

บทความ/นวัตกรรม/วิจัย

www.krupai.net

เรื่องเล่าจากโรงเรียนเล็ก

ดนตรี..เพื่อคุณธรรมนำความรู้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงงานแก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์และเศษอาหาร

เชิญแวะชม                                                                สถานศึกษาขนาดเล็ก

โรงเรียนบ้านหนองผือ

www.bannongphue.com

เส้นทางOBEC AWARDS ของร.ร.บ้านหนองผือ

รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

สพฐ.ประกาศผลรางวัลOBEC AWARDS อย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์  ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ รับรางวัล"หนึ่งแสนครูดี" ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
บรรยากาศห้องเรียนชั้น ป.๓ - ๔

นโยบาย 4 A

โรงเรียนบ้านหนองผือ

A1  Awareness

ตระหนัก

A2  Attempt

พยายาม

A3  Achievement

สำเร็จ

A4  Accredited  System

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สำคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ร่วมด้วยช่วยกันริเริ่ม
เพิ่มทักษะด้านภาษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ครูมีขวัญกำลังใจ
ระเบียบวินัยชัดเจน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (สมศ)

สรุปผลงานปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชนะเลิศโครงการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
รางวัลส้วมสุขสันต์ ระดับทอง
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
ผ่านการประเมินต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
ได้รับคัดเลือกจัดนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรม
รางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ ยอดเยี่ยม สพฐ.
(OBEC AWARDS)

ผู้บริหาร  รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"

ผู้บริหาร รักการอ่าน (รางวัลที่ ๒)

ความเพียรเป็นสมบัติของนักสู้
ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์
ความฉลาดเป็นสมบัติของนักคิด
ความเป็นระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของคนดี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านหนองผือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แจ้งข้อราชการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เตรียมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

แนวดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

เยี่ยมชมห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์

เยี่ยมชมงานเกษตรแบบพอเพียง

ประมวลภาพการประชุม

และตรวจเยี่ยมห้องเรียน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ภาพกิจกรรม

แห่เทียนจำนำพรรษา

ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ ร่วมกับชุมชน

ผู้ปกครองบ้านหนองผือและบ้านนางาม

จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

และอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย

จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ วัดนางาม ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ

ผลงานศิษย์เก่า

ด.ช.สุริยา สุขรื่น(รุ่ง) นักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
อดีตประธานนักเรียนร.ร.บ้านหนองผือ
ชนะเลิศขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชนะเลิศเขียนเรียงความและเขียนเรื่องจากภาพ
ด.ช.ชลันธร บัวศรี นักเรียนชั้น ม.๑
ชนะเลิศการเล่านิทาน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 

กระเช้าหนังสือ

ส่งเสริมการอ่าน

ที่บ้านหนองผือ

หากเราเชื่อมั่น
ในคุณค่าของตัวเอง
เราก็จะเป็นดอกไม้
ที่งดงามที่สุดได้
แม้ไม่ต้องมีแจกัน
(พุทธทาส)

"การจัดการศึกษา

เพื่อคุุณภาพของศิษย์

จึงเป็นการศึกษา

เพื่อให้ศิษย์รู้จัก

กระบวนการเรียนรู้

ที่มิใช่เพียงอยู่ใน

ห้องเรียน แต่ต้องสอน

ให้ศิษย์ได้รู้จัก

แสวงหาความรู้

จากโลกกว้าง"

คุณภาพ
เกิดจากความเข้าใจ...เข้าถึง..แล้วจึงพัฒนา (ทัศนคติ)
คุณภาพ
เริ่มที่ปัจเจก..คุณภาพปัจเจกชนสร้างชุมชนคุณภาพ(การมีส่วนร่วม)
คุณภาพ
เป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
คุณภาพ
ชีวิต...ต้องอุทิศและทุ่มเท
ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
เดินทางไปรับรางวัล
Obec Awards
และทัศนศึกษา จ.ชลบุรี
เมื่อ 13-14 ก.ย.2555
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ
ได้ปรับปรุงระบบบูรณาการ
การสอนแบบคละชั้นเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ และ ICT
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ประชาสัมพันธ์บทความ
ถอดบทเรียน/เรื่องเล่าเร้าพลัง
"ผู้บริหารสันดานเสมียน"
"ตีให้ดี ตีให้ดัง ตั้งแต่ยังเด็ก"
"สองคน สองคม ที่ผมภูมิใจ"
 
ศิลปินน้อย
ด.ญ.ศศิชา แช่มโสภา นักเรียนชั้น ป.๔
กับผลงานศิลปะที่เธอภาคภูมิใจ

ผลงานตกแต่งถาดชื้น

ของนักเรียนชั้น ป.๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ

เตรียมเข้าแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรม

เชิญชวน

อ่านข้อคิด/ข้อเขียน

ของผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านนะครับ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482588
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451803
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/443914
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/442443
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/441537
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438689

ข่าวด่วน..ชวนคิด

โรงเรียนบ้านหนองผือ
ไม่มีทางยุบเลิกหรือยุบรวม
หรือไม่ไปเรียนรวมที่อื่นใดทั้งนั้น
ถ้า ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ยังอยู่
เพราะเรามีแผนบุรณาการแหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนการสอนทุกสาระวิชาที่ชัดเจนสอนได้จริง
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439561
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/439974

แปลงผักปลอดสารพิษ

ในแปลงนาของโรงเรียนบ้านหนองผือ

ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

ควบคุมการดำเนินงาน

โดย ครูนิรุต ดวงสูงเนิน

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

ที่บ้านหนองผือ

ครบวงจร..ปฏิบัติจัดการ

ดูแลบำรุงรักษาผลผลิต

และจำหน่ายสู่ชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองผือ ขอขอบคุณ
มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษาในการดำเนินงาน
โครงการเรียนรู้สร้างสรรค์ในบ้านพอเพียง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๖)
คณะศึกษาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
วิจัยการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.กจ.๔
โดยใช้ร.ร.บ้านหนองผือ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ศิลปะสร้างสรรค์ ..ที่บ้านหนองผือ

ประชุมผู้ปกครอง

รายงานผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โอเน็ตกับการบริหารจัดการ

ในโรงเรียนขนาดเล็ก

กรณีศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ทัศนศึกษา..เรียนรู้อย่างไม่ประมาท

 

สมดุลงาน สมดุลชีวิต

http://www.gotoknow.org/posts/532800

อย่าประมาทกับชีวิต..ข้อคิดจากแม่

http://www.gotoknow.org/posts/532871

ภาษาอังกฤษ..ง่ายนิดเดียว

http://www.gotoknow.org/posts/533164

เริ่มต้นเรียนรู้..เมื่ออายุ ๕๐

http://www.gotoknow.org/posts/533403

http://www.gotoknow.org/posts/533786

ศรีสวัสดิ์..ดินแดนแห่งความหลัง

http://www.gotoknow.org/posts/537091

ณ วันนี้ ที่ "โรงเรียนบ้านหนองผือ"

http://www.gotoknow.org/posts/537046

ไม่มีโอกาสได้เป็นนางสาว

โฉมหน้านักเรียน

คนที่ ๖๑

ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิจัย ..ไม่ยากถ้าตั้งใจ
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กรณีโรงเรียนบ้านหนองผือ
ต้นไม้ที่บ้าน ไปช่วยราชการที่โรงเรียน
เรียนรู้สำราญ โครงงานสำเร็จ
ครูเอาจริงล่ะนะ
คิดว่าเข้าท่า...ก็เลยทำ
ก้าวสู่ความสดใส..ไร่นาสวนผสม
ลงเรือน้อยลอยวน ในสายชลห้วยหนองผือ
ชุดวงดุริยางค์หนองผือ๒๕๕๖
กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาหนองผือ ๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/560458

ขอบคุณจิตอาสา..จนกว่าจะพบกันใหม่

http://www.gotoknow.org/posts/560596

พอเพียงทำได้แล้ว..แจ๋วแบบจิ๋วๆ

http://www.gotoknow.org/posts/560113

พอเพียง..คือ พอดี

http://www.gotoknow.org/posts/559608

เสาร์-อาทิตย์...วันพิเศษของชีวิตครูบ้านนอก

http://www.gotoknow.org/posts/560866

ทำหน้าที่...เพื่อหน้าที่

ขอเชิญรับฟังรายการ
เพลงลูกทุ่งเที่ยงวันเสาร์หรรษา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา
FM97.25 อ.เลาขวัญ
ทุกวันเสาร์12.00-14.00น.
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ด.ช.ภราดร อินทร์รจนา
นักเรียนชั้น ป.๖
ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผลสัมฤทธิ์ ป.๓ (NT) ปี การศึกษา ๒๕๕๖

โครงงาน(ผลงานนักเรียน)
ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ของ สพฐ.

ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองผือ เข้าร่วมโครงการอบรมวัฒนธรรมการวิจัย ของ สพฐ. ที่โรงแรมนิวเวิร์ลซิตี้ กรุงเทพ  ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2554,12:53   อ่าน 407 ครั้ง

                               โรงเรียนบ้านหนองผือ

           ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  ใส่ใจผลสัมฤทธิ์  พัฒนาทักษะชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อม

                             โทร.๐๘๑ -๘๙๙๕๔๘๙ www.bannongphue.com

                                จัดการความรู้และเรื่องเล่าเร้าพลังในโรงเรียนเล็ก ที่                                       www.gotoKnow.org/blog/chayanto/