ผู้บริหาร

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองผือ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/04/2011
ปรับปรุง 29/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 534709
Page Views 656272
ลิ้งค์น่าสนใจ


บทความ/เรื่องสั้น
การจัดการความรู้
นวัตกรรม-best practice
BEST PRACTICE
เรียงถ้อยร้อยคำ/บทกวี
ผลงานการประพันธ์
ประวัติโรงเรียน
บ้านเล็กในป่าใหญ่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชหนองผือ

   ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

๑. จัดระบบโรงเรียน

ให้น่าอยู่ น่าเรียน

๒. จัดระบบงานครู

 บทบาท หน้าที่ เต็มที่ เต็มเวลา

๓. จัดระบบการเรียนการสอน

 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. จัดระบบกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรมด้วยดนตรี กีฬาพื้นบ้าน

เพลง คุณธรรมหนองผือ

จังหวะ บีกิน

พวกเราโรงเรียนบ้านหนองผือ 

เรายึดถิอปฏิบัติคุณธรรม

แปดประการพื้นฐานมาน้อมนำ            

เกิดสุขล้ำกำลังใจใฝ่ทำดี

ซื่อสัตย์กตัญญูต้องรู้ก่อน

อย่าแง่งอนต้องสุภาพและสามัคคี

ต้องมีน้ำใจวินัยเน้นเป็นศักดิ์ศรี

เพิ่มคุณค่าให้ชีวีมิเสื่อมคลาย

พวกเราโรงเรียนบ้านหนองผือ

ความสะอาดต้องเลื่องลือมิสูญหาย

ประหยัดช่วยด้วยพอเพียงหล่อเลี้ยงกาย

คือเป้าหมายปฏิบัติธรรมแปดประการ

 

ประพันธ์โดย ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เส้นทางOBEC AWARDS ของร.ร.บ้านหนองผือ

สพฐ.ประกาศผลรางวัลOBEC AWARDS อย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

นโยบาย 4 A

โรงเรียนบ้านหนองผือ

A1  Awareness

ตระหนัก

A2  Attempt

พยายาม

A3  Achievement

สำเร็จ

A4  Accredited  System

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สำคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ร่วมด้วยช่วยกันริเริ่ม
เพิ่มทักษะด้านภาษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ครูมีขวัญกำลังใจ
ระเบียบวินัยชัดเจน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (สมศ)
ความเพียรเป็นสมบัติของนักสู้
ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์
ความฉลาดเป็นสมบัติของนักคิด
ความเป็นระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของคนดี
ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
เดินทางไปรับรางวัล
Obec Awards
และทัศนศึกษา จ.ชลบุรี
เมื่อ 13-14 ก.ย.2555
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ด.ช.ภราดร อินทร์รจนา
นักเรียนชั้น ป.๖
ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงงาน(ผลงานนักเรียน)

 

ทัศนศึกษา ที่ อพวช.
เทคโนธานี ปทุมธานี
ประจำปี ๒๕๕๗
 • กิจกรรมสร้างสรรค์..ที่บ้านหนองผือ
 • - เพลงประจำโรงเรียน (มาร์ช)
 • - เพลงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
 • - กายบริหารมวยไทย
 • -กายบริหารประกอบเพลง
 • -เพลงพวงมาลัย
 • -เพลงฉ่อยค่านิยม
 • -เพลงคุณธรรม
 • -นิทานคุณธรรม
 • -วงค์ดุริยางค์ประยุกต์
 • -การรำตารีกีปัส
 • -การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
 • -โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง
 • -การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
ระหว่าง โรงเรียนบ้านหนองผือ
กับ สพป.กจ.๔
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
และเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี
แผนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

ฟาร์มเห็ดหนองผือ

แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

ปรัชญาการบริหารโรงเรียนบ้านหนองผือ..เมื่อจะทำงาน..อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง..จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลน จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์...พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบ้านหนองผือ ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. โรงเรียนขนาดเล็กยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองผือ....ร่วมด้วยช่วยกันริเริ่ม เพิ่มทักษะด้านภาษา เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณะครูมีขวัญกำลังใจ ระเบียบวินัยชัดเจน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (สมศ) ...เราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือ ให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นโรงเรียนดีประจำหมู่บ้าน..ให้จงได้ ....กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนบ้านหนองผือ สังกัด สพป.กจ.๔ ให้เป็น "สถานศึกษาพอเพียง" ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕... แนะนำFacebook : ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ แนะนำFacebook : โรงเรียนบ้านหนองผือ แนะนำเรื่องเล่าเร้าพลัง และบทความการศึกษา ที่ www.Gotoknow.org/blog/chayanto อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองผือ....สำนึกดีตามวิถีไทย....เอกลักษณ์..เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักเรียน ๗๕ คน ครู(รวมผู้บริหาร) ๕ คน พนักงาราชการ ๑ คน
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เป็นไปได้ไหม..ที่โรงเรียนเล็ก ๆ จะเติบโตขึ้นได้ ? (422/1) 20 พ.ค. 56
ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ (2128/0) 09 ก.ย. 55
กิจกรรมท่องเที่ยวสลักพระ ณ สะด่อง ช้างป่าร้องขอความเป็นธรรม..โรงเรียนนี้ไปหรือยีงจ๊ะ (4589/0) 17 มิ.ย. 55
คุณคิดว่าร.ร.บ้านหนองผือ น่าเรียนรู้ไหม (2607/3) 04 มิ.ย. 54
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. โรงเรียนขนาดเล็กชนะเลิศยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ(Obec Awards) จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

ข้อคิดคำคม

โรงเรียนบ้านหนองผือ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานของเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
ผู้ปกครองเข้าร่วมงานบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศและชมนิทรรศการทางวิชาการผลงานนักเรียน เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองผือ ประชุมผู้ปกครองแจ้งนโยบายและกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองผือ

เริ่มใหม่ได้..ถ้าหัวใจไม่ยอมแพ้
ชยันโต โมเดล
(CHAYANTO MODEL)
.............
ธุรการ one stop service
ผลสัมฤทธิ์เริ่มที่ชั้นอนุบาล
พัฒนางานประกันคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
ประสานเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ รับมอบเกียรติบัตรเป็นที่ระลึก หลังจากปฏิบัติงาน กต.ปน.เป็นเวลา ๔ ปี

คณะผู้ประเมินจาก สพป.กจ.๔ นิเทศติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะจากกระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจให้นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

งานวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ประจำปี ๒๕๕๗

ทีมนักเรียนชั้น ป.๖ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาในการประกวดโครงงานอนุรักษ์ดิน ของคูโบต้าสมาร์ทคิดส์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

ห้องสมุดในฝัน
เริ่มต้นแล้วจากเงินบริจาคของแรลลี่แฟมิลี่การกุศล
เมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
สายธารแห่งศรัทธา เพื่อร่วมพัฒนาโครงการห้องสมุดของเรา
โดยภาคเอกชนจากกรุงเทพฯ อีกครั้ง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ดังนั้น..ห้องสมุดในฝัน..จะเป็นจริงได้ ภายในปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านหนองผือ ครองถ้วยชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอนุบาลของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเลาขวัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    สิงหาคม 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
01 ก.ย. 58
ประชุมวิชาการ
11 ก.ย. 58 ถึง 13 ก.ย. 58
ผู้บริหารสถานศึกษาดูงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รางวัลการสอนระดับปฐมวัย

ของ ครูอรทัย ทองเนียม

ภายใต้ชื่อผลงานและกิจกรรม

หนังสือสร้างนิสัย กล่อมเกลาจิตใจก่อนนอน

รางวัลเหรียญทอง จาก สพป.กจ.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องเล่าจาก

โรงเรียนเล็ก

บทความ/เรื่องสั้น

คุณย่านาง

เขียนโดย

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

หลักการ/ทฤษฎี

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

นักเรียนร.ร.บ้านหนองผือ ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยและกายบริหารประกอบเพลง

Best Practices ที่หนองผือ

              หนังสือเล่มเล็ก
     เศษกระดาษอาจสร้างให้มีค่า
เอาภาพมาจัดเล่นเป็นหนังสือ
เฝ้าประดิษฐ์คิดอ่านงานฝีมือ
ค่อยฝึกปรือฝึกนิสัยในใจหนู
เรียงลำดับจับคำนำอักษร
มาผูกกลอนผูกความให้งามหรู                                                                                                    เป็นนิทานขันขำย้ำความรู้
เด็กได้ดูเด็กได้เขียนเวียนอ่านไป
งานหนังสือคือแสงสุรีย์จรัส
ส่องประภัสสร์อาบชีวิตศิษย์สดใส
กิจกุศลครูสร้างความเข้าใจ
ครูทั้งหลายใจดี..มีฝีมือ
                   ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
    
ชั้น ป.๕ - ๖
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี่เพื่อการเรียน
การสอนแบบคละชั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
คุณครูอรทัย ทองเนียม
พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผือ
รับรางวัลรูปแบบการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ(ปฐมวัย)Best Practice
เมื่อ 25 กันยายน 2555 ณ สพป.กจ.4
คณะครูอนุบาล กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
ถ่ายภาพรวมกันในวันรับรางวัล
อันทรงคุณค่าระดับปฐมวัย (Best practice)
เรียนรู้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สร้างศรัทธา...จากสิ่งเล็กๆ

บ้านหลังเล็ก..ที่เราภูมิใจ

ชุดกลองยาวบ้านหนองผือ๒๕๕๖

ประกันคุณภาพภายใน
ดูได้ที่..แผนกลยุทธิ์(แผนพัฒนา)
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนงานวิชาการ งาน/โครงการฯ
เอกสารประเมินผลงาน/รายงาน
ระบบการนิเทศภายใน
แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์/รายงานประจำปี
ทำทุกวัน...ทำทุกคน
ดรีมทีมแม่ไม้มวยไทย
แกนนำของโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านหนองผือ
(Facebook Bannongphue school)
เว๊บไซต์ สพฐ.www.obec.go.th

เว๊บไซต์ DLTV

เว๊บไซต์
เศรษฐกิจพอเพียง
sufficiencyeconomy
บทเรียนสำเร็จรูป
E- BooK
Smart School
ขอเชิญเยี่ยมชมเว๊บไซต์
ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
(Google site)
Facebook
ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
การจัดการความรู้
ทฤษฎี KM
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์

                               โรงเรียนบ้านหนองผือ

           ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  ใส่ใจผลสัมฤทธิ์  พัฒนาทักษะชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อม

                             โทร.๐๘๑ -๘๙๙๕๔๘๙ www.bannongphue.com

                                จัดการความรู้และเรื่องเล่าเร้าพลังในโรงเรียนเล็ก ที่                                       www.gotoKnow.org